Corona updates

Vanaf zaterdag 25 september

De algemene richtlijnen, gebaseerd op de landelijke maatregelen:

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

1. Publiek

Publiek is overal zonder beperking welkom, uitgezonderd de Korfbal League.

Voor publiek bij de topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. Onder de topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Hier valt binnen het KNKV alleen de Korfbal League onder.

Hiervoor geldt: binnen met vaste zitplaats ook geen maximum aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75 procent van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden.

2. Horeca/kantine

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk
om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

 • Er is wel een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • Er is geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig voor:
  • het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;

Het nuttigen van afgehaald eten en drinken is dus niet toegestaan in de kantine. Het horecagedeelte is in dit geval alleen bedoelt als afhaalfunctie waarbij je na het afhalen verder beweegt naar een andere plek zodat ook de doorstroom van het afhalen goed mogelijk blijft. De sportkantine zonder CTB kan gebruikt blijven worden voor alle andere sportactiviteiten zoals wedstrijdafhandeling, afhalen van ijs voor blessure  etc.
Het nuttigen van afgehaald eten en drinken kan langs het sportveld, op het terras buiten of elders op de accommodatie plaatsvinden als er geen gebruikt wordt gemaakt van een CTB.

3. Gezondheidscheck / registratieplicht

De verplichting om een registratie bij te houden vervalt in zijn geheel. De mondelinge gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer het coronatoegangsbewijs (zie punt 2: ‘Horeca/kantine) verplicht is.

4. Auto

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.

Tot en met zaterdag 24 september

Hier vind je de actuele informatie die uitgaat van de per 10 juli geldende maatregelen. Dit is een samenvatting met de belangrijkste punten uit het protocol van NOC*NSF.

De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF.

 1. Wedstrijd

Amateurwedstrijden, competities en toernooien zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Na afloop van de sportbeoefening vallen sporters onder het publiek.

Volwassenen dienen ook in de dug-out/op de spelersbank 1,5 meter afstand t.o.v. iedereen te houden.

Er mag niet gevraagd worden naar een vaccinatiebewijs via bijvoorbeeld de CoronaCheck-app om deel te nemen aan wedstrijden.

 1. Publiek

Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan.

 1. Kleedkamers

De kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen, denk bijvoorbeeld aan de 1,5 meter afstand.

 1. Auto

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.

KNKV; Routekaart competitie

Niemand weet op dit moment hoe het virus zich zal ontwikkelen. Behalve dat we natuurlijk de regels goed naleven kunnen we wel hopen op een hervatting van het mooie korfballeven. We realiseren ons dat het kabinet bij monde van premier Rutte en minister De Jonge aangaven dat we er rekening mee moeten houden dat de huidige maatregelen tot in november verlengd worden. Formeel is echter nog steeds de periode van 4 weken vanaf de persconferentie van 13 oktober.

In deze moeilijk tijden proberen we met een routekaart een perspectief te bieden betreffende de competitie aan onze verenigingen. In de routekaart korfbal hebben wij uitgewerkt hoe vanaf 21 november de competities op drie niveaus gespeeld zouden kunnen worden.

Per week geven wij aan hoe het competitieschema er uit komt te zien in de diverse categorieën. We hebben er voor gekozen om de 5 belangrijkste categorieën op te nemen. Alle overige klassen zullen een afgeleide worden van deze opzet. Deze detailuitwerking wordt gecommuniceerd als er helderheid over het startmoment is. Qua trainingsintensiteit is er voor de jeugd geen knelpunt, aangezien die nu reeds zonder beperkingen mogen trainen. Voor senioren is in ieder geval in 2020 een periode van minimaal 10 dagen waarin met weerstand getraind kan worden voldoende omdat deze groep ook nu actief is, met enige beperking. Voor een mogelijke start in 2021 wordt advies van de Medische Commissie afgewacht.

Indien we nog in december kunnen starten is het mogelijk om op alle niveaus de normale competitie af te werken. Starten we pas in januari dan zijn al snel afwijkende scenario’s nodig. Voor de Korfbal League zal dan in eerste instantie gespeeld worden in twee poules van zes. Voor de overige klassen geldt dat er vanaf januari een halve competitie zal worden gespeeld.