Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 6 april om 19.15 uur is de algemene ledenvergadering van onze vereniging.
Wij nodigen alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het bestuur