KNKV; Corona maatregelen november

Op deze pagina vind je de actuele informatie met betrekking tot de kabinetsmaatregelen van dinsdag 3 november, die als doel hebben om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De wijzigingen zijn in het rood weergegeven.

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt (veld & zaal):

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is. (Er zijn echter veiligheidsregio’s die de grens van 18 jaar strikt in de noodverordening op hebben genomen waar gemeenten zich ook strikt aan houden, in die gevallen is dat altijd leidend).

Voor teams in de senioren geldt (veld & zaal):

 • Het geven van groepsles aan volwassenen is niet toegestaan. Dit verbod geldt voor trainingen die binnen en buiten plaatsvinden. 
 • Er mag in groepen van 2 personen gesport worden. Deze tweetallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sporthal. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De tweetallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in een sporthal zijn;
 • Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Regels in de auto

Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal twee personen in de auto zitten en dien je een mondkapje te dragen. Dit maximum en deze mondkapjesplicht gelden niet als je met alleen gezinsleden uit je eigen huishouden in de auto zit. Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het toilet?

De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt.

Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte.