KNKV; Routekaart competitie

Niemand weet op dit moment hoe het virus zich zal ontwikkelen. Behalve dat we natuurlijk de regels goed naleven kunnen we wel hopen op een hervatting van het mooie korfballeven. We realiseren ons dat het kabinet bij monde van premier Rutte en minister De Jonge aangaven dat we er rekening mee moeten houden dat de huidige maatregelen tot in november verlengd worden. Formeel is echter nog steeds de periode van 4 weken vanaf de persconferentie van 13 oktober.

In deze moeilijk tijden proberen we met een routekaart een perspectief te bieden betreffende de competitie aan onze verenigingen. In de routekaart korfbal hebben wij uitgewerkt hoe vanaf 21 november de competities op drie niveaus gespeeld zouden kunnen worden.

Per week geven wij aan hoe het competitieschema er uit komt te zien in de diverse categorieën. We hebben er voor gekozen om de 5 belangrijkste categorieën op te nemen. Alle overige klassen zullen een afgeleide worden van deze opzet. Deze detailuitwerking wordt gecommuniceerd als er helderheid over het startmoment is. Qua trainingsintensiteit is er voor de jeugd geen knelpunt, aangezien die nu reeds zonder beperkingen mogen trainen. Voor senioren is in ieder geval in 2020 een periode van minimaal 10 dagen waarin met weerstand getraind kan worden voldoende omdat deze groep ook nu actief is, met enige beperking. Voor een mogelijke start in 2021 wordt advies van de Medische Commissie afgewacht.

Indien we nog in december kunnen starten is het mogelijk om op alle niveaus de normale competitie af te werken. Starten we pas in januari dan zijn al snel afwijkende scenario’s nodig. Voor de Korfbal League zal dan in eerste instantie gespeeld worden in twee poules van zes. Voor de overige klassen geldt dat er vanaf januari een halve competitie zal worden gespeeld.